რა ცვლილებები შედის ავტომობილთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის კანონში

ცვლილების მიხედვით, სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება სახიფათოა ნისლის, წვიმის, თოვლის და სხვა ბუნებრივი მოვლენების დროს, როდესაც ხილვადობა შემცირებულია. ამ მხრივ განსაკუთრებით სახიფათოა ზამთრის პერიოდში საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ისეთი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება, რომელიც არ არის აღჭურვილი შესაბამისი საბურავებით ან მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით.

რა ცვლილებები შედის ავტომობილთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის კანონში

განსაზღვრულ ზონებში ზამთრის პერიოდში (1 დეკემბრიდან 1 მარტამდე) გადაადგილებისას სატრანსპორტო საშუალების ყველა თვალი აღჭურვილი უნდა იყოს ზამთრის საბურავებით.

აღნიშნული ცვლილება დასამტკიცებლად საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ წარუდგინა.

„საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით აკრძალული იქნება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ ზონებსა და გზის მონაკვეთებზე, კანონით დადგენილ პერიოდში ზამთრის საბურავების, აგრეთვე, განსაკუთრებულ შემთხვევაში, მეტეოროლოგიური პირობების გათვალისწინებით, არანაკლებ ორ წამყვან ბორბალზე მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გარეშე სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია“, – აღნიშნა ალექსანდრე დარახველიძემ.

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ნორმების დამრღვევ პირს ფულად ჯარიმასთან ერთად სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულათა რაოდენობა შეუმცირდება 5 ქულით.